số dư
khối lượng
Bảng Order
Order Mới
Đồ Thị Giá
Giao Dịch Của Tôi

Thông báo

Đây là mã nguồn được fork lại từ bản gốc của https://etherdelta.com được chủ thể chia sẽ trên Github và được chạy tại máy chủ của Việt Nam để giúp cải thiện tốc độ load trang cho các Trader Việt.

Mọi giao dịch trên sàn đều vẫn được thông qua Smart Contract của Etherdelta, đồng nghĩa với việc mọi lệnh trade trên đây đều hiển thị trên trang chính Etherdelta và ngược lại.

Chúng tôi hoàn toàn sử dụng 100% mã nguồn được công bố công khai và đã được kiểm duyệt nên hoàn toàn không thu thập thông tin tài khoản ví của bạn.

Điều khoản

EtherDelta là một nền tảng kinh doanh phân cấp cho phép bạn trade các Token trên nền tảng Ethereum trực tiếp với những người dùng khác.
Bạn chịu trách nhiệm về tài khoản, quỹ của bạn, và các khóa cá nhân.
Bạn chịu trách nhiệm về các quyết định trade của mình, các chi tiết và cơ chế của các Token mà bạn giao dịch.
EtherDelta không chịu trách nhiệm về các quyết định, hành động của bạn, hoặc các thiệt hại phát sinh từ sử dụng EtherDelta.
EtherDelta không đảm bảo về các Token mà bạn sử dụng
EtherDelta không giữ tiền của bạn và không cung cấp hoàn lại tiền.
Mặc dù thông tin có trong EtherDelta được cập nhật theo định kỳ, không đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp trên EtherDelta là chính xác, đầy đủ, hoặc cập nhật.
Bằng cách sử dụng EtherDelta, bạn thừa nhận điều này và đồng ý với các điều khoản này.

trades
updates